Sisäänkäyntikatos, Espoo, 2022

Tässä on mainitsemisen arvoinen pienempi projekti Espooseen. Suunnittelutyön lähtökohtana oli saada korvattua omakotitalon riittämättömän pieni sisäänkäynnin katos taloon sopivaksi. Vanha katos oli toki talon ilmeeseen sopiva, mutta epäkäytännöllisen pieni, joka ei suojannut sisäänkäyntejä riittävästi.

Lähtötilanne, vanha katos ei anna suojaa

Käytettävissä oleva tila oli suhteellisen kapea ja pieni sekä sisäänkäyntien sijoittuminen rakennuksen nurkkaan loivat haasteita. Uutta katosta niin ikään määrittelee myös julkisivujen aukotus, eli ikkunat. Myös julkisivupintojen tasoerot ja eri materiaalien rajapinnat toivat omat rajoitteet. Lähtötilanne ei ollut yksiselitteisen helppo.  

Yleensä pyrin löytämään työlle vähintään kaksi lähestymistapaa (luonnoksia), joita lähdetään jatkotyöstämään asiakkaan kanssa yhdessä heidän mieltymysten mukaan. Kohteessa vaihtoehtoja taisi löytyä useampia, joista päädyttiin mielestäni erittäin hyvään lopulliseen ratkaisuun.

Tässä muutamia luonnoksia.

Työ suoritettiin täysin etänä, asiakas toimitti talon vanhoja piirustuksia ja suoritti tarkastusmittauksia annettujen ohjeiden mukaan. Kohteelle haettiin rakennuslupa.

Lopullisia luonnoksia

Olen erittäin tyytyväinen kohteen lopulliseen ilmeeseen, vaikka se onkin vielä vähäisiltä osin keskeneräinen. Hyvä suunnittelukaan ei takaa aina hyvää lopputulosta vaan asia vaatii ennen kaikkea hyvät tekijät työmaalle.

Valmistuva kohde

Timo Aro