Kategoria: Yleinen

 

Sisäänkäyntikatos, Espoo, 2022

Tässä on mainitsemisen arvoinen pienempi projekti Espooseen. Suunnittelutyön lähtökohtana oli saada korvattua omakotitalon riittämättömän pieni sisäänkäynnin katos taloon sopivaksi. Vanha katos oli toki talon ilmeeseen sopiva, mutta epäkäytännöllisen pieni, joka ei suojannut sisäänkäyntejä riittävästi.

Lähtötilanne, vanha katos ei anna suojaa

Käytettävissä oleva tila oli suhteellisen kapea ja pieni sekä sisäänkäyntien sijoittuminen rakennuksen nurkkaan loivat haasteita. Uutta katosta niin ikään määrittelee myös julkisivujen aukotus, eli ikkunat. Myös julkisivupintojen tasoerot ja eri materiaalien rajapinnat toivat omat rajoitteet. Lähtötilanne ei ollut yksiselitteisen helppo.  

Yleensä pyrin löytämään työlle vähintään kaksi lähestymistapaa (luonnoksia), joita lähdetään jatkotyöstämään asiakkaan kanssa yhdessä heidän mieltymysten mukaan. Kohteessa vaihtoehtoja taisi löytyä useampia, joista päädyttiin mielestäni erittäin hyvään lopulliseen ratkaisuun.

Tässä muutamia luonnoksia.

Työ suoritettiin täysin etänä, asiakas toimitti talon vanhoja piirustuksia ja suoritti tarkastusmittauksia annettujen ohjeiden mukaan. Kohteelle haettiin rakennuslupa.

Lopullisia luonnoksia

Olen erittäin tyytyväinen kohteen lopulliseen ilmeeseen, vaikka se onkin vielä vähäisiltä osin keskeneräinen. Hyvä suunnittelukaan ei takaa aina hyvää lopputulosta vaan asia vaatii ennen kaikkea hyvät tekijät työmaalle.

Valmistuva kohde

Timo Aro

Inventointi / kohdemittaukset

Kuvataan muutamalla sanalla kohdemittausta palvelun yhtenä kuvauksena.

Inventointi, kohdemittaus, tarkemittaus…. millä sitä nyt kutsutaankaan. Itse olen tottunut käyttämään termiä inventointi.

Kohteen inventointi on tarpeen monestakin eri syystä. Yleensä päällimmäinen syy inventoinnilla on kohteeseen tulevan laajennuksen tai mittavimpien muutosten luonnostelu tai toimia varsinainen muutossuunnittelun lähtökohta. Inventoinnilla voidaan selvittää kohteen kerrosala ja muut laajuustiedot (sfs 5139). Teemme inventoinnit aina myös puolueettomasti, monesti rakennusviranomaiset tai verottaja saattavat vaatia selvitystä rakennuksesta. Toisaalta joskus museaalinen inventointi on tarpeen tutkijoille ja jälkipolville (rakennusinventointi). Usein myös myynti- ja vuokraustilanteissa kunnolliset pohjapiirrokset ovat tarpeen.

Kuva 1 Esimerkki kerrostalohuoneiston inventoinnista.
Kuva 2 Esimerkki samaisen (kuva 1) huoneiston pelkästä huoneistoalan reportaasista.

Inventointi voidaan tehdä monella eritavalla ja tarkkuudella. Itse mittaan kohteet perinteisillä mitoilla, jotka todennut parhaiksi. Kohde käytännössä kierretään metrimitalla läpi. On laserkeilaukseen erikoistuneita toimijoita. Laserkeilauksella on jossain kohteessa etuutensa – esimerkiksi kohteissa joissa on paljon suorakulmattomia nurkkia (kaarevat talot). Olen huomannut, että mittaustavoilla ei juuri ole vaikutusta lopullisiin kustannuksiin.

Kuva 3 Esimerkki pohja- ja julkisivujen inventoinnista esimerkkikohteesta.

Monesti kohteista on tallella vanhat piirrokset. Riippuen rakennuksen iästä ja toteutustavasta, olevat piirustukset eivät välttämättä vastaa totuutta. Rakennukseen on saattanut tulla vuosien saatossa muutoksia tai vain yksinkertaisesti rakennusaikana on ”improvisoitu”, eikä kuvia ole päivitetty koskaan. On mahdollista, että kohde on toteutettu myös ilman suunnitelmia. Useasti tulevat muutostyöt vaativat mittatarkkuutta, eikä vanhoihin piirustuksiin ole luottamista. Näin ollen on usein hyödyllistä ja helpointa tarkistaa kohde paikanpäällä mittaamalla.

Kohde inventoidaan vain tarvittavalta alueelta esimerkiksi vain tietty osa rakennuksesta, kaikki pohjapiirrokset tai julkisivupiirrokset jne.

Lopulliseen ulosantiin voidaan lisätä esim. 3D mallit. 3D malleista on helppo kokeilla muutostöiden vaikutuksia kuten, julkisivujen värin vaihdot, paneloinnin kokeilut, tai suurempien muutostöiden istuvuus olevaan rakennukseen. Muutoskokeilut voidaan toki tehdä myös tasokuviin 2D kuviin.

Kuva 4 Inventoinnin yhteydessä kohde valokuvataan hyvin.
Kuva 5 Esimerkki 3d inventoinnista.

Malleista en tee valokuvan tarkkoja. Kohde piirretään puhtaaksi juuri niin tarkaksi alkuperäistä kuin on tarpeen. 3D mallit tavallaan ryhdistää olevaa rakennusta hieman. Malleista on helppo todeta historian aikana tapahtuneet muutokset.

Kuva 6 Esimerkkikohteen parveke luonnossa.
Kuva 7 Samainen parveke 3d mallissa.

Valmiit inventoinnit ovat sellaisenaan valmiina myös muiden suunnittelijoiden käyttöön.

Tontin inventointi (maastomallinnus) on usein tarpeen jättää geomittausta suorittavien toimijoiden hoidettavaksi – mikäli tonttiin maastomuodot vaatii myös tarkastelua. Omalla kalustolla inventoin yleensä rakennuksen ulkopuolelta muutaman metrin alaisen kaistan. Yhteistyökumppaneista löytyy maastomittauksia suorittavia toimijoita.

Kuva 8 Esimerkkikohteen julkisivupiirros (2D / tasokuva) inventoitu kohteesta.
Kuva 9 Rakennuksen pääoven lähikuva
Kuva 10 Esimerkkikohteen julkisivupiirros (3D) inventoitu kohteesta.
Kuva 11 Esimerkki nopeasta luonnoskokeilusta uudeksi sisäänkäynniksi ja värinvaihdosta. Inventoinnin ”päälle” on melko helppo tehdä erilaisia kokeiluja mikä on kannattavaa ja mikä ei.

Timo Aro

As Oy Espoon Kiertolinnuntie

11/2018 Valmistunut 

5 asunnon taloyhtiö kokonaisuus  Espoon Lintuvaaraan. Rakentanut PRC Rakennus Oy.

 

As Oy Espoon Haltijatontunkoto

Kolmen asunnon taloyhtiö kokonaisuus halutulle ja perheystävälliselle alueelle Espoon Tontunmäkeen. Rakentaa PRC Rakennus Oy. Arvioitu valmistuminen loppuvuonna 2018.