TYYPPI RAKENNUKSET

Ohessa on lähes valmiita rakennuslupakuvia rakennuksista. Valmiita lupakuvia on oikeastaan hankala myydä, sillä ne eivät usein ota huomioon kohteen piirteitä tai ominaisuuksia. Nämä tarjottavat suunnitelmat on viety melko pitkälle ja niistä on vähäisillä muutoksilla tehtävissä kohteeseen soveltuvat lupakuvat.

Näitä on suunniteltu pidemmällä harkinnalla ottaen huomioon yleisiä toiveita sekä kokemuksen kautta tullutta tietoa. Vähän niin kuin nimensä mukaisesti yleismallin periaatteella, mutta ei lainkaan vähätellen.

Paketti on suunnattu lähinnä hartiapankkirakentajille, heille jotka rakennuttavat itse ja ohjaavat itse suunnittelua.

Tällä hetkellä on tarjonnassa:

Tyyppitalo A

Tyyppitalli A

10 % hinnoista jos tilaa molemmat kuvasarjat